Nasjonalbiblioteket er arkiv for norsk jazz og skal sikre historisk materiale og bidra til formidling av kunnskap om norsk jazzhistorie med utgangspunkt i dette materialet. 

Bilde av Bjørnar Andresen
Bjørnar Andresen på jazzfestivalen i Molde, 1992. Foto: Vidar Ruud

Jazzsamlingen omfatter blant annet det omfattende materialet fra Norsk jazzarkiv, som ble overdratt til Nasjonalbiblioteket i 2014.  

Lydmaterialet er sentralt med både private opptak fra klubber og festivaler, masterbånd, kringkastingsmateriale og publiserte fonogrammer.  Platesamlingen dekker de aller fleste jazzutgivelser fra den spede begynnelsen på 30-tallet og opp til dagens utgivelser.

En annen stor materialtype er fotografier med tilknytning til norsk jazzliv gjennom tidene. Samlingen består av ca 12.000 digitaliserte fotografier som dokumenterer musikere og band i konsert- og klubbsituasjoner, publikum, festivalliv, utenlandske besøk, turnéliv osv.

Jazzsamlingen inneholder også et stort klipparkiv ordnet på musikere, en samling jazztidsskrifter, småtrykk og bøker m.m. samt flere store privatarkiv fra musikere, samlere og organisasjoner.  Vi nevner her Johs Berghs samling, Sogn Studentbys lydsamling, Tore Fredenlunds fotosamling, Kongsberg jazzfestivals arkiv og Randi Hultins samling.

I tillegg til materialet i jazzsamlingen finnes det også materiale om norsk jazz ellers i Nasjonalbiblioteket øvrige samlinger av tidsskrift, aviser, småtrykk, kringkastingsmateriale osv.

Formidling

Nasjonalbiblioteket formidler kunnskap om norsk jazzhistorie gjennom referansearbeid, jazzbasen.no, bokproduksjoner, konferanser, seminar, utstillinger og arrangementer.  

Musikkseksjonens fagpersonale er tilgjengelig for veiledning og referansearbeid på lesesal, via e-post eller telefon.