Jazz

Nasjonalbiblioteket er det nasjonale arkivet for norsk jazz.

Hagerups Jazzvikinger

Bakgrunn

Nasjonalbiblioteket arbeider med innsamling, sikring og tilgjengeliggjøring av jazzhistorisk arkivmateriale, og driver i tillegg egen forskning og formidling av norsk jazzhistorie. Arbeidet er en videreføring av Norsk Jazzarkiv, som ble startet i 1981 og overført til Nasjonalbiblioteket i 2014.

Samlingen

Sogn studentby plakat

Samlingen består av lyd- og filmopptak, privat- og institusjonsarkiver, fotografier, programmer og plakater, tidsskrifter og aviser, som dokumenterer norsk jazz fra 1920-årene og frem til i dag.

Den audiovisuelle samlingen omfatter publiserte og upubliserte lydopptak, master- og produksjonsbånd, film, samt kringkastingsmateriale fra radio og tv. Private opptak dokumenterer blant annet konserter på klubber og festivaler, som Sogn studentby og Kongsberg Jazzfestival. Platesamlingen inneholder alt fra de tidligste 78-platene frem til vår tids jazzutgivelser på ulike formater.

Privat- og institusjonsarkivene kan inneholde papirer fra drift, korrespondanse, klippbøker, fotografier, plakater, småtrykk, notatbøker, brev, dagbøker, etc. Blant et hundretalls arkiver etter festivaler, klubber, journalister, organisasjonsvirksomhet, utøvere og andre, kan nevnes Moldejazz og Nattjazz, Oslo Rhythm Club og Stavanger Jazzklubb, Johs Bergh og Randi Hultin, Eivind Solberg og Earl Wilson, samt mange flere.

Nasjonalbiblioteket forvalter tusenvis av digitaliserte bilder fra norsk jazzliv som viser utøvere og publikum på konserter, festivalliv og turnéer, besøk av utenlandske musikere, m.m. Nevnes spesielt kan samlingen etter fotograf Tore Fredenlund.

I tillegg til plakater, programmer og andre småtrykk fra norsk jazzliv har Nasjonalbiblioteket komplette årganger av norske jazztidsskrifter, samt en omfattende samling internasjonale publikasjoner.

Utsnitt omslag av Jazznytt

Tilgang

Arkiver og samlinger er tilgjengelig digitalt på nb.no eller på Nasjonalbibliotekets spesiallesesal på Solli Plass i Oslo. Faglige medarbeidere på musikkseksjonen er tilgjengelig for veiledning og referansearbeid, via e-post eller telefon.

Utvalgte privatarkiver