KoralbokNasjonalbiblioteket har den største samlingen av klassisk musikk i landet.

Samlingen består hovedsakelig av norsk klassisk musikk, samtidsmusikk og opera, men omfatter også en betydelig utenlandsk note- og referansesamling. Hele samlingen inneholder både publisert og upublisert materiale som notetrykk, musikkmanuskripter, lydopptak, bøker, tidsskrifter, konsertprogrammer og privatarkiv.

Trykte noter

Samlingen inneholder notetrykk utgitt i Norge fra 1700-tallet og frem til i dag. Nasjonalbiblioteket har også en stor samling utenlandske noter. Notetrykkene kan søkes opp i Oria og Nornoter og Samnoter.

Musikkmanuskripter

Nasjonalbibliotekets samling av musikkmanuskripter inneholder materiale etter de fleste norske komponister. Manuskriptene blir fortløpende digitalisert, og gjort tilgjengelige i  NB digital. Søk i samlingen:

Nettbiblioteket: Digitaliserte musikkmanuskripter er tilgjengelige herfra.

Hanske: Katalogen over musikkmanuskripter i Nasjonalbiblioteket finnes her.

Annet materiale

I tillegg til notemateriale finner du hos oss bøker og tidsskrifter om musikk, konsertprogrammer, lydopptak (OriaNordisko) og arkiver fra musikkinstitusjoner. Nasjonalbiblioteket har også mye privatarkivmateriale etter norske komponister, utøvere og andre private aktører innen klassisk musikk i Norge.

Tilgang

Deler av samlingen er foreløpig ikke tilgjengelig i kataloger på nett, og vi anbefaler derfor brukere å henvende seg direkte til oss ved spørsmål om materiale man ikke finner på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

Musikkseksjonens fagpersonale er tilgjengelig for veiledning og referansearbeid ved oppmøte i Veiledningen, via e-post eller telefon 23 27 61 60.