Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på katalogsignatur   Søk på emne   Fritekstsøk   Hvem skrev til hvem   

Søkeveiledning for Hanske

Hanske er Nasjonalbibliotekets katalog over privatarkiver, enkeltmanuskripter og brev.
Katalogen gir opplysninger om materiale etter personer, institusjoner og organisasjoner innen vitenskap, kunst og kultur, fra middelalderen til i dag.
Det finnes i tillegg mye materiale som ikke er registrert i katalogen.
Kontakt spesiallesesalen for mer informasjon og for bestilling av materiale.
Katalogsignatur må oppgis ved bestilling.
Det kan søkes på dato og fritekst i katalogen på NB digital.

Søk på navn

Søket gir enten en liste over alle dokumenter relatert til en person eller organisasjon (dokumenter av, fra, til og om vedkommende person/organisasjon) eller en av de følgende kategoriene avhengig av hva man har valgt ved søking.

Til skjema for søk på navn (personer/organisasjoner)

Søk på katalogsignatur

Et søk på en katalogsignatur, f. eks. Ms.fol.4191, gir hovedposten og en fullstendig liste over evt. underposter. Dette søket gir den totale oversikten over et bestemt arkiv. En del katalogposter blir først forståelige når de sees i sin rette sammenheng.

Katalogsignatur består av signaturserie, hovednummer og evt. undernummer, for eksempel:

Følgende signaturserier finnes:

Til skjema for søk på katalogsignatur

Søk på emne

Det kan søkes på gitte emneord. Søket gir en liste over alle dokumenter/arkiver som er indeksert med det emneordet man velger.

Til skjema for søk på emne

Klausulert materiale

En del av privatarkivmaterialet er klausulert, dvs. at det kan være utilgjengelig inntil videre eller bare tilgjengelig etter søknad. Brev med privat innhold fra nålevende personer er ikke tilgjengelige uten brevskrivernes tillatelse. For spørsmål om klausulert materiale, kontakt spesiallesesalen.Spørsmål om innholdet i Hanske kan rettes til: spesiallesesalen@nb.no eller Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.