Norsk folkemusikksamling har siden 2014 vært en del av Nasjonalbibliotekets musikkseksjon. Folkemusikkarbeidet på seksjonen er konsentrert rundt dokumentasjon av norsk folkemusikk i fortid og nåtid. Lydarkivet inneholder titusener av opptak samlet gjennom feltarbeid. Med basis i dette stoffet drives forskning og publisering samt formidling.

Bilde av Erling og Gunnar Kjøk
Erling Kjøk (1913-1999) og sønnen Gunnar (f. 1953).

Lydsamlingen omfatter ca. 47 000 enkeltopptak. Det meste er norsk folkemusikk av de eldste typene og en betydelig del gammeldansmusikk, men også en anselig mengde intervjumateriale i tilknytning til musikkopptakene.  Den største delen av lydsamlingen er feltopptak gjort for samlingen. I tillegg finnes det kopier av tidlige voksrull-, pathé- og 78-innspillinger av folkemusikk, samt mange kopier av privatopptak. Tilsammen dreier det seg totalt om snaue 2000 timer med opptak.

Her finner du en oversikt over vårt lydmateriale fordelt på instrumenter, fylker og andre tradisjonsområder. (PDF: oversikt-folkemusikk)

Kontakt Nasjonalbiblioteket på epost musikk@nb.no eller tlf. 23 27 61 60 for avtale av besøk og andre forespørsler.

Utgivelser

De to seriene Norsk folkemusikk Serie 1: Hardingfeleslåttar og Norsk folkemusikk Serie 2: Slåtter for vanlig fele ble gitt ut av Norsk folkemusikksamling i perioden 1958-2012. Først var serien basert på grunnlag av manuskriptsamlingene til Arne Bjørndal, Truls Ørpen og Eivind Groven, mens senere utgaver var basert på transkripsjon av lydopptak. Tilsammen inneholder serien 3862 noteoppskrifter og en rekke artikler. Bd. III, IV og VII av hardingfeleserien og bd. I-IV av serien for vanlig fele kan bestilles i bokform fra Nasjonalbiblioteket ved henvendelse til informasjon@nb.no .

Hele hardingfeleverket og de tre første bindene av feleverket er også tilgjengelig i digitalisert form i NB Digital.

Våre CD-utgivelser med opptak folkemusikksamlingen kan bestilles ved å henvende seg til: informasjon@nb.no . I tillegg vil de kunne bestilles i platebutikker og mange steder på nettet.

Innsamling

Nasjonalbiblioteket driver med innsamling av norsk folkemusikk også i dag. Folkemusikklivet i Norge er rikt og vi tror det er viktig å dokumentere samtiden like mye som fortiden. Nasjonalbiblioteket samarbeider blant annet med Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans om dokumentasjon av konserter. Dertil bedriver vi også noe egen video- og lyddokumentasjon av kappleiker så vel som dansekvelder og kurs.

Nedtegnet folkemusikk

Nasjonalbiblioteket har landets største samling av nedtegnet folkemusikk, avlevert helt siden 1800-tallet fra ulike samlere: Ludvig Mathias Lindeman, Catharinus Elling, Olav Sande, Ole Mørk Sandvik og Eivind Groven. Lindemans og Sandviks materiale inneholder også folketoner sendt dem fra andre innsamlere. Ønsket om å gjøre dette store materialet kjent for et større publikum var en av hovedgrunnene til at O.M. Sandvik i sin tid (1927) tok initiativet til å etablere Norsk musikksamling. Svært mange av disse folketonene er digitalisert og tilgjengelige i vårt nettbibliotek.