Nasjonalbiblioteket

Hanske : Katalog over privatarkiv og musikkmanuskripter

Søk på navn   Søk på katalogsignatur   Søk på emne   Hvem skrev til hvem   Startside/søkeveiledning   

Søk på ord i katalogtekst

Hvis du får en lang resultatliste (500-1000 eller fler), kan det lønne seg å søke etter litt mer eksakte verdier.

Ord i katalogtekst (frase):
Vis maksimum antall funn:

Ønsker man en fullstendig oversikt over et bestemt arkiv, må man foreta et søk på katalogsignatur.


Det finnes mye materiale som ikke er registrert i katalogen. Kontakt spesiallesesalen@nb.no for mer informasjon og for bestilling av materiale.
Spesiallesesalen, Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674, Solli 0203 Oslo. Telefon: 23 27 60 66.