På Nasjonalbiblioteket finnes det anslagsvis 5000 skillingstrykk spredd rundt i ulike samlinger. I 2017 begynte vi arbeidet med å gjøre trykkene tilgjengelig gjennom katalogisering og digitalisering, og de vil suksessivt bli søkbare både fra vårt digitale nettbibliotek, Bibsys-katalogen Oria og i en egen spesialbibliografi.

I tillegg er Nasjonalbiblioteket samarbeidspart i forskningsprosjekter og i mars 2017 arrangerte vi et oppstartseminar i samarbeid med Norsk Folkeminnesamling (Universitet i Oslo) med tittelen «Nyheter og underholdning, sladder og følelser». I mai 2018 holdt NB et seminar med tittelen «Fra skjøre trykk til hard skjerm: Fagseminar om bevaring og digitalisering av skillingstrykk». Nasjonalbiblioteket er innskrevet samarbeidspart i forskningsprosjektet «Skillingsvisene i Norge, 1550–1950: Den forsømte kulturarven». Prosjektet ledes av Siv Gøril Brandtzæg ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim, og er finansiert av Norges forskningsråd.