Informasjon til bibliotek

Norske bibliotek tilbys utvidet tilgang til digitaliserte aviser via Nasjonalbibliotekets avistjeneste.

Bibliotekansatte kan logge seg på nb.no/syn og hente ut et brukernavn og dagens passord som de kan distribuere til sine gjester slik at de kan bruke sitt eget utstyr i biblioteket. Det er viktig at passordet genereres på nytt hver dag og at brukerne oppholder seg i biblioteket.

Dersom dere har spørsmål om tjenesten eller ønsker Nasjonalbibliotekets plakat «Historiske aviser på nett» fritt tilsendt, kan dere ta kontakt med avis@nb.no