Norske bibliotek tilbys utvidet tilgang til digitaliserte aviser via Nasjonalbibliotekets avistjeneste.

Bibliotekansatte kan logge seg på nb.no/syn og hente ut et brukernavn og dagens passord som de kan distribuere til sine gjester slik at de kan bruke sitt eget utstyr i biblioteket. Det er viktig at passordet genereres på nytt hver dag og at brukerne oppholder seg i biblioteket.
Dersom dere har spørsmål om tjenesten eller ønsker Nasjonalbibliotekets plakat «Historiske aviser på nett» fritt tilsendt, kan dere ta kontakt med avis@nb.no
Bibliotek kan også få tilgang til avisene som ligger i tjenesten merket med «Kan kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler». Tilgangen gjelder for tre måneder, og bestilles på e-post til avis@nb.no, evt. depot2@nb.no).
Bibliotek har også mulighet til å gi besøkende tilgang til disse avisene dersom det er til forskning- og dokumentasjonsformål. Les mer om den muligheten her.