27.februar 2020  –

Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie

Notida kviler på det som har vore. I Opplyst løfter vi unike, spektakulære og viktige objekt frå norsk kulturhistorie opp frå dei mørke magasina og fram i lyset. Desse objekta representerer augeblikk i den felles historia vår og fortel om store gjennombrot, kreative meisterverk og avgjerande hendingar som har forma ytringsrommet vårt og nasjonen vår.

Samlinga til Nasjonalbiblioteket inneheld store delar av det som er gitt ut for offentlegheita frå 1100-talet og fram til vår eiga tid. Samlinga er det nasjonale minnet vårt, og her hentar vi forteljingar om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Opplyst er ei slik forteljing.

Omvising i utstillinga kvar onsdag kl. 14 og laurdag kl. 12. I opningsveka er det omvisingar fredag 28. februar, 2.–6. mars kl. 14 og laurdag 7. mars kl. 12.

Vi har omvisingar på onsdagar og laurdagar, men merk at det kan vere unntak. Omvisinga varar normalt i rundt 30 minutt. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen.

For påmelding av grupper større enn 15 personar, kontakt oss på e-post omvisninger@nb.no for å reservere ein av dei ledige datoane i lista under.

 

Omvisingar

28. februar kl. 14:00
20 ledige plassar
02. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
03. mars kl. 14:00
16 ledige plassar
04. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
05. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
06. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
07. mars kl. 12:00
16 ledige plassar
11. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
14. mars kl. 12:00
13 ledige plassar
18. mars kl. 14:00
18 ledige plassar
21. mars kl. 12:00
18 ledige plassar
25. mars kl. 14:00
20 ledige plassar
28. mars kl. 12:00
20 ledige plassar