Opplyst. Glimt frå ei kulturhistorie

Meld deg på omvising i lista under. Det vil vere maks 15 personar per omvising. 

Notida kviler på det som har vore. I Opplyst løfter vi unike, spektakulære og viktige objekt frå norsk kulturhistorie opp frå dei mørke magasina og fram i lyset. Desse objekta representerer augeblikk i den felles historia vår og fortel om store gjennombrot, kreative meisterverk og avgjerande hendingar som har forma ytringsrommet vårt og nasjonen vår.

Samlinga til Nasjonalbiblioteket inneheld store delar av det som er gitt ut for offentlegheita frå 1100-talet og fram til vår eiga tid. Samlinga er det nasjonale minnet vårt, og her hentar vi forteljingar om kven vi er, og kvar vi kjem frå. Opplyst er ei slik forteljing.

Omvisinga varar normalt i rundt 30 minutt. Du kan reservere plass ved å velje ein av dei ledige datoane i lista under. Skriv inn tal på personar og ei e-postadresse slik at vi kan stadfeste reservasjonen.

Personar som har luftvegssymptom eller andre symptom på covid-19, eller personar som er i karantene eller isolasjon, skal halde seg heime.

 

 

Omvisingar

19. oktober kl. 17:00
Fullt
20. oktober kl. 13:00
4 ledige plassar
26. oktober kl. 17:00
2 ledige plassar
27. oktober kl. 13:00
1 ledige plassar
02. november kl. 17:00
4 ledige plassar
03. november kl. 13:00
6 ledige plassar
09. november kl. 17:00
15 ledige plassar
10. november kl. 13:00
15 ledige plassar
16. november kl. 17:00
15 ledige plassar
17. november kl. 13:00
14 ledige plassar
23. november kl. 17:00
5 ledige plassar
24. november kl. 13:00
15 ledige plassar
30. november kl. 17:00
15 ledige plassar
01. desember kl. 13:00
15 ledige plassar
07. desember kl. 17:00
15 ledige plassar
08. desember kl. 13:00
15 ledige plassar
14. desember kl. 17:00
14 ledige plassar
15. desember kl. 13:00
13 ledige plassar