Nasjonalbiblioteket er sertifisert som Miljøfyrtårn

Våre rutiner er gjennomgått for å oppnå en mer miljøvennlig drift, samtidig som vi også har hatt fokus på indre miljø og HMS- arbeid.

Miljøfyrtårn logoDet å investere i miljøtiltak kan også ses på som en økonomisk investering, for eksempel gjennom innføring av energibesparende prosjekter.

Nasjonalbiblioteket er nå forpliktet til å utarbeide en årlig miljørapport, som skal konkretisere fremtidig miljøarbeid, og bevisstgjøre ledelse og ansatte på virksomhetens miljøbelastning og hva vi har oppnådd ved å sette inn miljøtiltak.

Nasjonalbiblioteket i Oslo fikk utdelt diplom på Oslo rådhus 27. august 2015, mens Nasjonalbiblioteket i Rana fikk utdelt diplom den 9. februar 2016.

Les mer om sertifiseringen her.