Utførsel av kulturgjenstander

Nasjonalbiblioteket er vedtaksinstitusjon for søknader om visse typer materiale som ønskes ført ut av landet, med grunnlag i kulturminneloven § 23. Dette gjelder saker om trykte tekster og kart, manuskripter, lyd- og filmarkiv.

Søknadsskjema og veiledning til søknaden finnes på Kulturrådets nettsider.

Alle spørsmål om eksporttillatelser kan rettes til eksportsoknad@nb.no.