Maskinassistert håndskriftgjenkjenning

Illustrasjon brev, håndskrift, håndskrevet tekst. Foto: Nasjonalbiblioteket

Nå kan du søke i utvalgte brev og manuskripter fra Nasjonalbibliotekets samling. Bruk menyen til venstre på siden for å avgrense søk, eller spesifiser søkeord i fritekstfeltet øverst på siden. Trykk på knappen «Gjenkjent tekst» på menylinjen øverst for visning av hele den transkriberte teksten.

Bruk av Transkribus på NBs materiale

Nasjonalbiblioteket bruker programmet Transkribus til maskinassistert håndskriftsgjenkjenning. Nasjonalbiblioteket har utviklet modellen NorHand 1820-1940 , som er åpen tilgjengelig for alle.

For å jobbe med materiale fra NB i Transkribus har vi laget en app (obs: appen krever innlogging, ta kontakt med oss for tilgang). Brukere må opprette en brukerkonto i Transkribus.
Ta kontakt med dh-lab@nb.no ved behov for veiledning.

Brev fra Sigrid Undset til Andrea Forsberg transkribert i Transkibus.