Søk i håndskrifter

Nettbiblioteket (nb.no/search) er Nasjonalbibliotekets visning av digitaliserte objekter. Bøker, aviser og tidsskrifter er søkbare i fulltekst.

Nå kan du også søke i brev, manuskripter og andre håndskrevne dokumenter fra Nasjonalbibliotekets samling. Foreløpig gjelder dette kun en liten andel av de digitaliserte håndskriftene, men flere vil bli tilgjengelige etter hvert. Vi jobber også med å gjøre dokumentene tilgjengelige som tekstfiler.

Tilgjengelige brev og manuskripter

Tabellen nedenfor viser hvilke brev og manuskripter som er søkbare i fulltekst.

Avsender Antall dokumenter Antall sider Tidsperiode
Backer, Harriet 542 2285 1859-1932
Bjerknes, Vilhelm 15 1000 1893-1925
Cather, Willa 19 78 1941-1974
Collett, Camilla 210 682 1830-1895
Hertzberg, Ebbe 33 133 1875-1906
Ibsen, Henrik 496 1196 1844-1904
Kielland, Kitty 162 560 1858-1914
Skram, Amalie 50 158 1865-1905
Thiis, Jens 67 308 1902-1937
Undset, Sigrid 484 1084 1890-1949

Klikk på navnene i lista over for å gjøre søk i bestemte avsenderes objekter.  Man kan også søke på tvers av avsender, her er noen eksempler:

Bruk av Transkribus for forskere

Nasjonalbiblioteket bruker programmet Transkribus til automatisert håndskriftsgjenkjenning. Forskere kan også selv bruke Transkribus for å utføre automatisk håndskriftsgjenkjenning og trene modeller. Ta kontakt med dh-lab@nb.no for veiledning.