Feminist Film History

«Feminist Film History in Scandinavia» er en workshopserie støttet av NOS-HS, Nordisk samarbeidsnemnd for humaniora og samfunnsvitenskap. Formålet med prosjektet er å etablere nye metoder for å undersøke skandinavisk filmhistorie fra et kjønnsperspektiv.

Serien består av tre todagers workshops, i København (våren 2022), i Stockholm (høsten 2022) og i Oslo (våren 2023). Workshopserien er et samarbeid mellom to filmarvinstitusjoner og to universiteter i de tre skandinaviske landene: Nasjonalbiblioteket (prosjekteier), Svenska Filminstitutet, Stockholms universitet og Københavns universitet og er en videreutvikling av prosjektet og nettsiden Nordic Women in Film. Blant deltakerne i prosjektet inngår skandinaviske og internasjonale film- og medieforskere, samt aktører fra filmbransjen og filmarvsektoren.

Åpningsworkshopen i København undersøker nåtidens arbeidsforhold i skandinavisk filmbransje og etablerer et rammeverk for en feministisk filmhistorie. De to følgende workshopene fordyper seg hvert sitt tema: kvinnelige manusforfattere (Stockholm) og kvinners arbeid som kostymedesignere i filmbransjen (Oslo).

Prosjektledere

  • Eirik Frisvold Hanssen, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket (prosjekteier)
  • Tove Thorslund, redaktør, Svenska Filminstitutet
  • Anne Jerslev, professor i filmvitenskap, Københavns universitet
  • Anna Sofia Rossholm, universitetslektor i filmvitenskap, Stockholms universitet
  • Louise Wallenberg, professor i motevitenskap og filmvitenskap, Stockholms universitet