Publisering

Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt
ved Nasjonalbiblioteket

NLIs skriftserie

Skeiv lokalhistorie –

Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser

Dag Hundstad, Runar Jordåen, Tone Hellesund og Marthe Glad Munch-Møller (red.)

Kjøp boken her

Skriftserien presenterer vitenskapelige bidrag som kan belyse lokalhistoriske tema fra en overordnet synsvinkel eller forskningsfeltet mer allment. Utgivelsen av skriftserien startet i 1971, og publiseres nå som en del av Nasjonalbibliotekets fagpublikasjoner.

Alle manuskripter blir fagfellevurdert.

Redaksjon: Ola Alsvik, Marthe Hommerstad, Hans P. Hosar, Karen Arup Seip

ISSN 0802-720X (trykt utg.)

Siste publikasjon – skeiv lokalhistorie
I forbindelse med Skeivt kulturår 2022 utgis en antologi i skriftserien om skeiv lokalhistorie, redigert av Dag Hundstad (NB), Runar Jordåen (Skeivt arkiv, UiB), Tone Hellesund (UiB) og Marthe Glad Munch-Møller (NB). Dette er den første norske vitenskapelige antologi om skeiv historie, og det er 16 bidragsytere fra Norge, Finland, Island og Sverige. Innholdsfortegnelse med navn på bidragsytere kan lastes ned her:

Tidligere utgitt i skriftserien

Marianne Wiig og Ola Alsvik (red.): Sted, fiksjon og historie. Hvordan former litteratur steder – og hvordan former steder litteratur? 2020. ISBN: 9788281862005. (Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket: 46).
Boka kan bestilles fra Nasjonalbiblioteket eller leses her.

Utgitt 1971–2020

De siste utgivelsene har hovedsakelig vært antologier basert på bidrag fra eksterne forskere fra institusjoner i inn- og utland. Se: Publikasjoner fra Norsk lokalhistorisk institutt.

Se også

Øvrig publisering

Gjennom årene har NLIs ansatte stått for en rekke øvrige vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til å bidra til den allmenne formidlingen av faget, blant annet gjennom Lokalhistorisk magasin. Fra 2005/3 til 2018/1 hadde redaksjonen representanter både fra NLI og fra Landslaget for lokalhistorie.

De ansattes publiseringsvirksomhet har de siste årene også vært rettet inn mot nettstedet lokalhistoriewiki.no. Særlig har vi tatt sikte på å skrive ulike typer overordnede artikler som enten kan tjene som mønstre for andre bidragsytere, som introduksjonsartikler til ulike forskningsfelt, som begrepshistoriske redegjørelser og drøftinger eller som presentasjoner av viktige aktører innenfor kunnskapsfeltet lokalhistorie.

For å kunne utprøve og utforske de mulighetene som ligger i sosial og kollektiv kunnskapsproduksjon, har vi også initiert en rekke ulike prosjekter – i samarbeid med ulike bidragsytere på wikien eller andre kulturinstitusjoner.

Et  eksempel er et prosjekt om Brugata i Oslo, som NLI satte i gang i samarbeid med Oslo byarkiv, der målet var en historisk rekonstruksjon av gatemiljøet, hus for hus, husstand for husstand, blant annet på basis av kildemateriale fra byarkivet.

Lokalhistoriewiki.no

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av NLI, og der frivillige med interesse for og kompetanse innen områdene den dekker skriver artikler og laster opp bilder. Både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.

Historieblogg.no

Publiserer bokmeldinger, historieartikler og fagkritiske artikler annenhver uke. Gå til Historieblogg.no

Bibliografi

I Lokalhistoriewiki vedlikeholder NLI og brukerne i fellesskap ulike typer bibliografisk materiale, inndelt etter topografi og emner. Grunnstammen i bibliografiene for fylker, distrikter og kommuner er NLIs tidligere trykte publikasjoner og databaser. Gå til forsiden for bibliografi i Lokalhistoriewiki

Les mer