Om NLI

Norsk lokalhistorisk institutt / Norgga báikehistorjjálaš instituhtta har siden 2017 vært en del av Nasjonalbiblioteket.

NLI startet sin virksomhet fra nyttår 1956, og feiret i 2016 sitt 60-årsjubileum. Fra 1978 lå Instituttet under Kirke- og undervisningsdepartementet og Kulturdepartementet.

NLIs oppgave er å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge ved å drive forskning, veiledningsvirksomhet, dokumentasjon og formidling. Instituttet skal stimulere til et høyt faglig og pedagogisk nivå innen norsk lokalhistorisk forskning og sørge for faglig og pedagogisk formidling av informasjon til og mellom lokalhistorisk relaterte miljøer på alle nivåer.

Fra begynnelsen bestod arbeidet i veiledning til forfattere av bygdebøker og byhistorier, og instituttet holdt kurs og seminarer og publiserte kildeutgivelser, for eksempel store serier som Skattematrikkelen 1647 og Norske kongebrev. Mye av arbeidet på disse feltene blir nå kanalisert gjennom nettstedet lokalhistoriewiki.no . Instituttet står også for nettstedene historieblogg.no.

Lokalhistoriewiki er NLIs største satsning for å fremme kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og informasjonsutveksling i det vi kaller en dialogisk fagutvikling innen et vidt spektrum av stedsforskning, lokal og regionalhistorie. I det legger vi blant annet at wikien skal være en arena for samskaping. Den skal fungere som et laboratorium, der både profesjonelle og frivillige med et mangfold av bakgrunner og kompetanse kan bidra. Det samme gjelder et vidt spektrum av fagmiljøer, institusjoner og organisasjoner av forskjellig art.

Publikasjonene til Norsk lokalhistorisk institutt kan bestilles hos Bokstav og Bilde AS (ekstern nettside).

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Nasjonalbiblioteket
Norsk lokalhistorisk institutt
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Besøk- og leveringsadresse:
Norsk lokalhistorisk institutt
Observatoriegaten 1 B
0254 Oslo

Telefon
23 27 61 01 (Nasjonalbibliotekets sentralbord)

E-post
nli(på)nb.no

Org. nr.:
976 029 100 (Nasjonalbiblioteket)