• Sted-fiksjon-og-historieSted, fiksjon og historie
    Hvordan former litteratur steder – og hvordan former steder litteratur?

    Marianne Wiig og Ola Alsvik (red.)
    Kr 199,– Bestill
    Du kan også lese boka her

Litteratur former steder, og steder former litteratur. Artiklene i nummer 46 i serien «Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket» dreier seg om forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon.