NB tema

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Den består av emne- og forfatterbibliografier, diskografier, biografier og andre oversikter. Serien gir kvalitetssikrede tematiske innganger til Nasjonalbibliotekets egen samling så vel som andre relevante samlinger.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. I tillegg til de systematiske oversiktene inneholder hver utgave en kort introduksjon som særlig belyser oversiktens relevans for Nasjonalbibliotekets samling, kilder, bakgrunn og innhold, samt informasjon om anvendte prinsipper og lignende.

Serien kommer ut på bokselskap.no

ISSN: 2535-3810

Redaksjon: Margrethe Bue, Øivind Hanche, Ingrid Romarheim Haugen (leder), Jens Petter Kollhøj, Rebecca Boxler Ødegaard, Ellen Nessheim Wiger (serieutgiver).

Utgivelser

Varig lenke til denne siden: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58450