NB tema

NB tema er Nasjonalbibliotekets serie for tematiske fagressurser.

Den består av emne- og forfatterbibliografier, diskografier, biografier og andre oversikter. Serien gir kvalitetssikrede tematiske innganger til Nasjonalbibliotekets egen samling så vel som andre relevante samlinger.

Med NB tema ønsker Nasjonalbiblioteket å gjøre tilgjengelig ulike emneinnganger til norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte. I tillegg til de systematiske oversiktene inneholder hver utgave en kort introduksjon som særlig belyser oversiktens relevans for Nasjonalbibliotekets samling, kilder, bakgrunn og innhold, samt informasjon om anvendte prinsipper og lignende.

Serien kommer ut på bokselskap.no

ISSN: 2535-3810

Utgivelser

Rebecca Boxler Ødegaard

Arkivet etter André Bjerke (1918–85)

NB tema 5/2018

Read article "Arkivet etter André Bjerke (1918–85)"

Kirsti Grinde

Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker

NB tema 4/2018

Read article "Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker"

Kirsti Grinde

Musikk til Henrik Ibsens dikterverker

NB tema 3/2017

Read article "Musikk til Henrik Ibsens dikterverker"

Kirsti Grinde

Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker

NB tema 2/2017

Read article "Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker"

Kirsti Grinde og Anne Jorunn Kydland

Musikk til Henrik Wergelands dikterverker

NB tema 1/2017

Read article "Musikk til Henrik Wergelands dikterverker"

Varig lenke til denne siden: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58450