Skriftserien Nota bene

Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlingskanal både for forskningsresultater som bygger på samlingen i biblioteket og for forskning med relevans for denne samlingen.

Alle manuskripter blir fagfellevurdert. Nota bene har en vid tematisk profil. For å speile den fulle bredden av samlingen, vil publikasjonene kunne ta utgangspunkt i for eksempel håndskrifter, trykte kilder, film, musikk, bilder, kringkasting og digitale medier. Vi gir ut både monografier, kildedekritiske utgaver og artikkelsamlinger.

ISSN: 1891-4829 (trykt)

ISSN: 2535-4337 (e-bok)

Redaksjon: Jòhanna Katrin Friðriksdóttir, Ruth Hemstad, Kaja Schjerven Mollerin, Jon Arild Olsen, Eivind Røssaak og Marius Wulfsberg.

Last ned

Utgivelser

Bøkene kan også kjøpes hos Novus forlag.