Skriftserien Nota bene

Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlingskanal både for forskningsresultater som bygger på samlingen i biblioteket og for forskning med relevans for denne samlingen.

Alle manuskripter blir fagfellevurdert. Nota bene har en vid tematisk profil. For å speile den fulle bredden av samlingen, vil publikasjonene kunne ta utgangspunkt i for eksempel håndskrifter, trykte kilder, film, musikk, bilder, kringkasting og digitale medier. Vi gir ut både monografier, kildedekritiske utgaver og artikkelsamlinger.

ISSN: 1891-4829 (trykt)

ISSN: 2535-4337 (e-bok)

Redaksjon: Jòhanna Katrin Friðriksdóttir, Ruth Hemstad, Kaja Schjerven Mollerin, Jon Arild Olsen, Eivind Røssaak og Marius Wulfsberg.

Johanne Ostad og Elise Kleivane (red.)

Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet

Les boken her

Read article "Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet"

Margrethe Støkken Bue og Annika Rockenberger (red.)

Notated Music in the Digital Sphere. Possibilities and Limitations

Les boken her

Read article "Notated Music in the Digital Sphere. Possibilities and Limitations"

Anna Catharina Horn og Karen Arup Seip (red.)

Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov

Les boken her

Read article "Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov"

Aasta M.B. Bjørkøy, Ruth Hemstad, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning (red.)

Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850

Les boken her

Read article "Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850"

Ola Alsvik, Hans P. Hosar og Marianne Wiig (red.)

I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018

Last ned (PDF)

Read article "I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018"

Bente Lavold og John Ødemark (red.)

Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400–1700: tekst, visualitet og materialitet

Last ned PDF

Last ned PDF

Eirik Frisvold Hanssen og Maria Fosheim Lund (red.)

Small Country, Long Journeys

Last ned PDF

Read article "Small Country, Long Journeys"

Ruth Hemstad

Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814.

Les boken her

Read article "Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814."

Trond Haugen (red.)

Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap

Les boken her

Read article "Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap"

Gunnar Iversen

Naturen og eventyret. Dokumentarfilmskaperen Per Høst

Les boken her

Read article "Naturen og eventyret. Dokumentarfilmskaperen Per Høst"

Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund (red.)

Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier

Les boken her

Read article "Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier"

Espen Karlsen (red.)

Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in Memory of Lilli Gjerløw

Les boken her

Read article "Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in Memory of Lilli Gjerløw"

Ruth Hemstad (red.)

Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie

Les boken her

Read article "Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie"

Bjørg Dale Spørck

Axel Charlot Drolsum. Brev 1875–1926

Les boken her

Read article "Axel Charlot Drolsum. Brev 1875–1926"

Eivind Røssaak (red.)

The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices

Les boken her

Read article "The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices"

Marianne Takle

Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

Les boken her

Read article "Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket"

Bøkene kan også kjøpes hos Novus forlag.