Avsluttede prosjekter

Det rettshistoriske Landslovsprosjektet, 2014-2018.
Forskings- og formidlingsprosjekt. Prosjekteier: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Nasjonalbiblioteket deltok i delprosjekt «Tekst- og strukturvariasjonar i Landslova av 1274» som resulterte i en ny vitenskapelig utgave av landsloven, 2018. Landslovsprosjektet.w.uib.no/

Archive in Motion, 2011-2014.
Internasjonalt medieforskningsprosjekt, prosjekteier: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Finansiering: NFR.
Nasjonalbiblioteket deltok med en forskerstilling og en stipendiatstilling.

1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring, 2011-2014.
Nordisk historisk prosjekt. Prosjekteier: IAKH, UiO. Finansiering: NFR, Grunnlovsprogrammet.
Nasjonalbiblioteket deltok med en forskerstilling, i tillegg til digitalisering og fagbibliografisk arbeid.

Fartein Valen – Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer – en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie, 2011-2014.
Musikkvitenskapelig prosjekt. Prosjekteier: IMV, UiO. Finansiering: NFR, Frihum og UiO.
Nasjonalbiblioteket deltok med 20 % forskerstilling til etablering av kritisk-vitenskapelig verkfortegnelse.

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering, 2009-2014.
Litteraturhistorisk prosjekt. Prosjekteier: HF-fakultetet, NTNU. Finansiering: NFR.
Nasjonalbiblioteket deltok med en forskerstilling.

Norsk musikkarv, 2011-2014.
Musikkvitenskapelig prosjekt. Prosjekteier: Institutt for musikkvitenskap, UiO i samarbeid med universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø og Norges musikkhøgskole.  Finansiering: Kulturrådet.
Nasjonalbiblioteket deltok med en forskerstilling og faglig koordinator, i tillegg til infrastrukturstøtte.

The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814, 2012-2013.
Internasjonalt rettshistorisk prosjekt ved Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters. Prosjekteier: Juridisk fakultet, UiO. Finansiering: CAS, Det Norske Videnskaps-Akademi.
Nasjonalbiblioteket deltok med en forskerstilling.

Mangfoldige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814, 2010-2014.
Historisk og litteraturhistorisk prosjekt. Prosjekteier: IAKH, UiO. Finansiering: NFR.
Nasjonalbiblioteket deltok med fagbibliografisk og annen infrastrukturstøtte til prosjektet, bl.a. digitalisering.

Torfæus-prosjektet, 2008-2014.
Filologisk prosjekt. Prosjekteier: Universitetet i Stavanger. Finansiering: Universitetet i Stavanger og private sponsormidler fra Sigurd Aase.
Nasjonalbiblioteket deltok med faglig støtte til utgivelsesarbeidet.