Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011

Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull.

Målet med forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9.april 1940 til 22.juli 2011» er bedre forståelse av hva fotografi gjør i denne perioden. Et viktig delmål er gjennom kunnskapsoppbygging og prosjektarbeid å tilrettelegge for bedre praksis i institusjonenes arbeid med fotografisk materiale fra denne tiden.

Forskningsprosjektet er forankret i Norges Fotografforbund og Fotonettverket, og støttet av Kulturrådet i perioden 2018-2020 gjennom programmet «Forskning i museer». Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Nasjonalbiblioteket.

I løpet av prosjektperioden blir det arrangert forskningsseminarer, og høsten 2021 sluttføres forskningsprosjektet under Landskonferansen for fotografi på Nasjonalbiblioteket. Prosjektresultatene skal publiseres som artikler, men også inngå i grunnlaget for en bok støttet av Norske Fagfotografers Fond og Norges fotografforbund.

Aktuelt:

Fagseminar

Call for papers

Den 18. og 19. november inviterer «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi».

Read article "Call for papers"

Offentlig fotografi

Opptak av forskningsseminaret 18. og 19. november 2020.

Read article "Offentlig fotografi"