Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011

Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull.

Målet med forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» er bedre forståelse av hva fotografi gjør i denne perioden. Et viktig delmål er gjennom kunnskapsoppbygging og prosjektarbeid å tilrettelegge for bedre praksis i institusjonenes arbeid med fotografisk materiale fra denne tiden.

Forskningsprosjektet er forankret i Norges Fotografforbund og Fotonettverket, og støttet av Kulturrådet i perioden 2018-2020 gjennom programmet «Forskning i museer». Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Nasjonalbiblioteket.

I løpet av prosjektperioden blir det arrangert forskningsseminarer, og høsten 2021 sluttføres forskningsprosjektet under Landskonferansen for fotografi på Nasjonalbiblioteket. Prosjektresultatene skal publiseres som artikler, men også inngå i grunnlaget for en bok støttet av Norske Fagfotografers Fond og Norges fotografforbund.

Fagseminar

Fotografiske roller og praksiser 1940-2011: Call for papers

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar den 19. og 20. mai 2021.

"Fotografiske roller og praksiser 1940-2011: Call for papers"

Offentlig fotografi

Opptak av forskningsseminaret 18. og 19. november 2020.

"Offentlig fotografi"

Fagseminar

Offentlig fotografi: Call for papers

Den 18. og 19. november inviterer «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi».

"Offentlig fotografi: Call for papers"