Call for papers

«Offentlig fotografi. Fotografisk mangfold i publiserings- og kunnskapsprosesser»

Fotografiske teknologier og bilder blir stadig mer sentrale og synlige i kultur- og samfunnsliv utover 1900-tallet og frem mot vår tid. Med økt omfang følger større definisjonskraft, som gjør det vesentlig å forstå hvordan fotografi griper inn i offentlig meningsdannelse og bidrar til felles kunnskap og forståelse.

Den 18. og 19. november inviterer «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret arrangeres av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.

Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo. Mer informasjon om tid og sted kommer – følg med på vår prosjektside. 

Vi oppfordrer interesserte fagfolk og forskere til å sende inn forslag til innlegg om spørsmål som:

  • Hvordan inngår fotografi i kunnskapsprosesser og meningsdannelse, det være seg i en offentlig samtale eller som ledd i utøvelse av politikk?
  • Hvordan har fotografi etterhvert gjort seg gjeldende i det moderne bybildet?
  • Hvordan har fotografi inngått i statlig og privat undervisnings- og opplysningsvirksomhet?
  • Hvordan har kommersiell publisering av fotografi bidratt til bygging og pleie av kulturelle forestillinger om nasjon og fellesskap?

 

Frist 1. september. Se fullstendig Call for papers.

Ta kontakt med:

Jens Petter Kollhøj, jenspetter.kollhoj@nb.no / tlf: 23 27 60 61

Thale Elisabeth Sørlie, thale.sorlie@tekniskmuseum.no / mob. 958 71 929