Lagabøte II

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble tatt i bruk. Landsloven er en av Europas få riksdekkende lovbøker fra høymiddelalderen.

I 2018 ble det lansert en ny utgave: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov, ved Bjørg Dale Spørck og Magnus Rindal, trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet.

To år etter landsloven, i 1276, kom Magnus Lagabøtes bylov, som nå skal utgis i ny tekstkritisk utgave, ved Magnus Rindal. Faglig leder er Jørn Øyrehagen Sunde, mens NB er prosjekteier.

Prosjektet har som mål å frembringe ny kunnskap om arven etter Magnus Lagabøtes lovarbeid ved egen kunnskapsutvikling og forskning, ved å gjøre kildene tilgjengelig for forskning og formidling, og ved å inngå i forskningssamarbeid med nettverket rundt Landslovsprosjektet 2014–2024 og andre interesserte.

Det skal lages digitale utgivelser som e-bøker og nedlastbare tekstkorpus for både landslovs- og bylovsutgaven.

Manuskripter

Ms.4° 1. Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-86 og er datert til begynnelsen av 1300-1325.

Ms.4° 317. Manuskriptet inneholder Eidsivatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 100-167 og er datert til første halvdel av 1300-1350.

GKS 1154 fol. (Codex Hardenbergianus). Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-60 og er datert til 1325-1350.