Magnus Lagabøtes landslov og bylov

Prosjektet Magnus Lagabøtes landslov og bylov har som mål å frembringe ny kunnskap om arven etter Magnus Lagabøtes lovarbeid ved egen kunnskapsutvikling og forskning, ved å gjøre kildene tilgjengelig for forskning og formidling, og ved å inngå i forskningssamarbeid med nettverket rundt Landslovsprosjektet 2014–2024 og andre interesserte.

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble tatt i bruk. Landsloven er en av Europas få riksdekkende lovbøker fra høymiddelalderen, og den ble utgitt på nytt i 2018 av Bjørg Dale Spørck og Magnus Rindal: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov (trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet). To år etter landsloven, i 1276, kom Magnus Lagabøtes bylov, som nå skal utgis i ny tekstkritisk utgave, ved Magnus Rindal. Faglig leder er Jørn Øyrehagen Sunde, mens NB er prosjekteier.

Leveranser i prosjektet:

  • Utgivelser i Nasjonalbibliotekets serier Nota bene og NB tema
  • Produsere e-bøker og tekstkorpus av landsloven og byloven
  • Utgi normalisert og oversatt utgave av landsloven
  • Årlige workshops
  • Konferanser, seminarer og allmenformidling
  • Formidling og utstilling i jubileumsåret 2024

Manuskripter

Ms.4° 1. Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-86 og er datert til 1300-1325.

Ms.4° 317. Manuskriptet inneholder Eidsivatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 100-167 og er datert til 1300-1350.

GKS 1154 fol. (Codex Hardenbergianus) Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-60 og er datert til 1325-1350.
(Digitalisering kommer)