Korpus og tekstvisninger

Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov. Norrøn tekst med fullstendig variantapparat. Utgitt ved Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck. Arkivverket, Norrøne tekster nr. 9. 2018.

Strukturtabell, håndskriftene av landsloven

Kapittelrekkefølgen i alle håndskriftene av landsloven satt opp ved siden av hverandre.

Tabellen er laget av Anna Catharina Horn.

Oversikt over landslovshåndskrifter

Med lenker til digitale faksimiler/skannede bilder.

Landslovshåndskrifter ved Nasjonalbiblioteket


Ms.4° 1. Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-86 og er datert til 1300-1325.

Ms.4° 317. Manuskriptet inneholder Eidsivatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 100-167 og er datert til 1300-1350.

GKS 1154 fol. (Codex Hardenbergianus) Manuskriptet inneholder Gulatings-redaksjonen av landsloven i tillegg til andre tekster. Landsloven dekker bladene 1-60 og er datert til 1325-1350.
(Digitalisering kommer)

Oversikt over bylovshåndskrifter

Nøkkel til håndskrifter og sigla.