De norske middelalderlovene

Prosjektet De norske middelalderlovene har som mål å frembringe ny kunnskap om arven etter Magnus Lagabøters lovarbeid gjennom kunnskapsutvikling og forskning, ved å gjøre kildene tilgjengelig for forskning og formidling, og ved å inngå i forskningssamarbeid.

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøters landslov ble tatt i bruk. Landsloven er en av Europas få riksdekkende lovbøker fra høymiddelalderen, og den ble utgitt på nytt i 2018 av Bjørg Dale Spørck og Magnus Rindal: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov (trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet). I forbindelse med jubileet utgis en rekke utgaver av lovtekster fra middelalderen: Landsloven, Byloven, Farmannsloven, Kristenretten, Sættargjerden og Hirdskråen.

Skandinaviske middelalderbyer – Towns in Medieval Scandinavia

Konferanse 3.–4. desember, 2024

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Se programmet her.

Publikasjoner