De norske middelalderlovene

Prosjektet De norske middelalderlovene har som mål å frembringe ny kunnskap om arven etter Magnus Lagabøters lovarbeid gjennom kunnskapsutvikling og forskning, ved å gjøre kildene tilgjengelig for forskning og formidling, og ved å inngå i forskningssamarbeid.

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøters landslov ble tatt i bruk. Landsloven er en av Europas få riksdekkende lovbøker fra høymiddelalderen, og den ble utgitt på nytt i 2018 av Bjørg Dale Spørck og Magnus Rindal: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov (trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet). To år etter landsloven, i 1276, kom Magnus Lagabøters bylov, som nå skal utgis i ny tekstkritisk utgave, ved Jòhanna Friðriksdóttir, Marit Aamodt Nielsen og Magnus Rindal. Det planlegges videre å utgi alle Magnus Lagabøters middelalderlover i tekstkritisk utgave. Faglig leder er Jørn Øyrehagen Sunde, og Nasjonalbiblioteket er prosjekteier.

Leveranser i prosjektet:

  • Utgivelser i Nasjonalbibliotekets serier Nota bene og NB tema
  • Produsere e-bøker og tekstkorpus av landsloven og byloven
  • Utgi normalisert og oversatt utgave av landsloven
  • Årlige workshops
  • Konferanser, seminarer og allmenformidling
  • Formidling og utstilling i jubileumsåret 2024

Arrangementer og podcast

Publikasjoner