Magnus Lagabøters landslov og bylov

Prosjektet Magnus Lagabøters landslov og bylov har som mål å frembringe ny kunnskap om arven etter Magnus Lagabøters lovarbeid ved egen kunnskapsutvikling og forskning, ved å gjøre kildene tilgjengelig for forskning og formidling, og ved å inngå i forskningssamarbeid med nettverket rundt Landslovsprosjektet 2014–2024 og andre interesserte.

I 2024 er det 750 år siden Magnus Lagabøters landslov ble tatt i bruk. Landsloven er en av Europas få riksdekkende lovbøker fra høymiddelalderen, og den ble utgitt på nytt i 2018 av Bjørg Dale Spørck og Magnus Rindal: Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov (trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet). To år etter landsloven, i 1276, kom Magnus Lagabøters bylov, som nå skal utgis i ny tekstkritisk utgave, ved Magnus Rindal. Faglig leder er Jørn Øyrehagen Sunde, mens NB er prosjekteier.

Leveranser i prosjektet:

  • Utgivelser i Nasjonalbibliotekets serier Nota bene og NB tema
  • Produsere e-bøker og tekstkorpus av landsloven og byloven
  • Utgi normalisert og oversatt utgave av landsloven
  • Årlige workshops
  • Konferanser, seminarer og allmenformidling
  • Formidling og utstilling i jubileumsåret 2024

Anna Catharina Horn og Karen Arup Seip (red.)

Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov

Les boken her

Read article "Lov og lovgivning i middelalderen. Nye studier av Magnus Lagabøtes landslov"

Magnus Rindal

Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket

NB tema 8/2020

Read article "Handskrifter av norske mellomalderlover ved Nasjonalbiblioteket"