Noregs dokumentarv i Nasjonalbiblioteket

Noregs dokumentarv er eit register over unike dokument som på kvar sin måte representerer viktige personar eller hendingar i historia vår. Registeret inneheld alt frå arkiva etter Ivar Aasen og Edvard Grieg til Roald Amundsens film frå Sørpolen og radioopptaket av fotballkampen mellom Noreg og England i 1981.

Noregs dokumentarv er den norske delen av Memory of the World-registeret til UNESCO (MoW), som utgjer verdas dokumentarv. MoW er eitt av fleire UNESCO-program som har som mål å løfte, synleggjere og redde kulturarven, jf. konvensjonar som verdsarvkonvensjonen (1972) og UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv (2003).

Nasjonalbiblioteket har i dag 18 dokument i det norske registeret. Tre av desse står også på den internasjonale lista til UNESCO.

Dokument og arkiv som blir tekne opp i Noregs dokumentarv, er nominerte av arkiv, bibliotek og museum over heile landet.

Verdas dokumentarv

Roald Amundsens Sydpolfilm i 1911

"Roald Amundsens Sydpolfilm i 1911"

Verdas dokumentarv

Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»

"Henrik Ibsen: Manuskriptmaterialet til «Et dukkehjem»"

Verdas dokumentarv

Filmarkivet etter Thor Heyerdahl

"Filmarkivet etter Thor Heyerdahl"

Narve Skarpmoens lydopptak av norsk folkemusikk 1903-1904

"Narve Skarpmoens lydopptak av norsk folkemusikk 1903-1904"

Noregs dokumentarv

Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge

"Almanakken for 1644, den første bok trykt i Norge"

Noregs dokumentarv

Wilsearkivet

"Wilsearkivet"

Noregs dokumentarv

Camilla Collett – en pioner i sin tid

"Camilla Collett – en pioner i sin tid"

Noregs dokumentarv

Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974

"Arkivet etter Leseforeningen for kvinner 1874–1974"

Noregs dokumentarv

Radioprogram: Norge slår England 2–1

"Radioprogram: Norge slår England 2–1"

Noregs dokumentarv

Filmavisen 1941–1963

"Filmavisen 1941–1963"

Noregs dokumentarv

Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau

"Album frå konsentrasjonsleirane Natzweiler og Dachau"

Noregs dokumentarv

Lindeman: innsamlingar frå Valdres, Gudbrandsdalen og Meldalen sommaren 1848 

"Lindeman: innsamlingar frå Valdres, Gudbrandsdalen og Meldalen sommaren 1848 "

Noregs dokumentarv

Oslonetts nettsteder 1993–94

"Oslonetts nettsteder 1993–94"

Noregs dokumentarv

Hurtigruten minutt for minutt

"Hurtigruten minutt for minutt"

Noregs dokumentarv

Ivar Aasen: grammatikk-manuskript

"Ivar Aasen: grammatikk-manuskript"

Noregs dokumentarv

Griegs notemanuskript til klaverkonsert i a-moll, opus 16

"Griegs notemanuskript til klaverkonsert i a-moll, opus 16"

Noregs dokumentarv

Sydpolbrevet

"Sydpolbrevet"

Noregs dokumentarv

Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense - de første trykte norske bøkene

"Breviarium Nidrosiense og Missale Nidrosiense"

Noregs dokumentarv

Sigrid Undsets arkiv

"Sigrid Undsets arkiv"