Roald Amundsens Sydpolfilm i 1911

Bilde av Amundsen og pingvin

Filmopptakene fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910–1912 dokumenterer en stor historisk hendelse utenfor grensene til den siviliserte verden i ekstreme klimatiske omgivelser. De viser viktige hendelser på den første sydpolekspedisjonen.

Filmmaterialet fra Roald Amundsens sydpolekspedisjon i 1910–1912 er fascinerende dokumentasjon fra en ferd som fenget hele verden. «Fram» vises ved Akershus festning sommeren 1910, klar for avreise, men først må hundene bringes om bord. Deretter følger de første glimt av drivis, hvaler i Hvalbukta og selve isbremmen. Muntre pingviner viser seg for kamera, før Knut Sundbeck opplever sitt berømte møte med en kongepingvin, og noen freidige hunder går en sel på nervene. Senere blir de firbente gjort klare, ved baseleiren Framheim, for den siste ferden mot polpunktet. Sledene forsvinner inn i isødet, et bilde av det historiske øyeblikket ved målet vises, og sledene kommer tilbake. Til sist blir Fram gjort klar for den lange hjemreisen.

I 2010 ble alt filmmaterialet utgitt på DVD med tittelen «Roald Amundsens sydpolsferd (1910–1912)». DVD-en består av originalopptakene og ulikt redigerte versjoner fra samtiden på norsk, engelsk og tysk. Som bonusmateriale finner vi Amundsens lysbilder samt intervjuer med polfarerne Liv Arnesen og Børge Ousland.