Filmavisen 1941–1963

Skjermdump Filmavisen

I perioden 1941–1963 ble samtiden i norsk historie for første gang systematisk dokumentert med levende bilder. I krigsårene brukte okkupasjonsmakten Filmavisen til å formidle nyhetene på sin måte – dels med sensurerte nyheter, dels med propaganda. Materialet har også mediehistorisk interesse. Filmavisen er karakteristisk i sin framstillingsteknikk og en levende formidler av utviklingen i Norge fra 1941–1963, da fjernsynet overtok som et av de ledende nyhetsmediene. Den dokumenterer to tiår i norsk historie og er på mange måter en felles referanseramme på tvers av generasjoner for kunnskap om denne perioden.

Dokumentsamlingen «Filmavisen 1941–1963» består av 950 ukerevyer (på engelsk newsreels, ingen helt dekkende norsk oversettelse finnes) på film, som dokumenterer landet og nasjonen Norge i levende bilder de siste tjue årene før fjernsynet tok over dette nasjonale ansvaret. Filmavisen ble startet i 1941, da den tyske okkupasjonsmakten tok over norsk filmproduksjon.

Filmavisen fra krigsårene er dels sensurerte nyheter, dels propaganda. I 1945 videreførte Norsk Film AS Filmavisen på redaksjonelt uavhengig grunnlag. Filmavisen opphørte i 1963. NRK Fjernsynet hadde da vunnet kampen om å formidle levende nyhetsbilder i Norge.

Målgruppa til Filmavisen var kinogjengere landet over. Innholdet var nyhets- og aktualitetsinnslag på 2–4 minutter. Innslagene dreide seg om norske forhold, og de varierte mellom rene nyhetssaker og mer deskriptive magasinpregete aktualitetssaker. Eksempler er innslag om sport, politikk, kultur, samfunnsbegivenheter og miljørapporter.

Filmavisen utgjør den viktigste og mest omfattende audiovisuelle kilden til norsk historie i perioden 1941–1963. Dokumentene består helt konkret av originalnegativer, lyd og bilde på nitratfilm, og tilsvarende materiale fra etter 1953 på acetatfilm. Videre finnes det visningskopier på nitratfilm og acetatfilm, nyrestaurert film på polyesterfilm, videokopier og digitalisert materiale.