Griegs notemanuskript til klaverkonsert i a-moll, opus 16

Edvard Grieg (1843–1907) var norsk musikklivs ledende skikkelse i siste del av 1800-tallet og er Norges mest kjente komponist i utlandet. Han skapte en lang rekke verker som fortsatt hører til de oftest fremførte i vår musikkultur: scenemusikken til Peer Gynt, de lyriske stykkene for piano, en lang rekke sanger – og ikke minst klaverkonserten i a-moll, opus 16.

«Et Norge i miniatyr» er konserten blitt kalt. Den ble til under et sommeropphold i Søllerød utenfor København i 1868 og ble første gang spilt i Tivoli i København 3. april året etter. Edmund Neupert, som konserten er tilegnet, var solist, og fremføringen ble en stor suksess. Deretter har verket gått sin seiersgang over hele verden. Det finnes et stort antall forskjellige innspillinger på både 78-plater, LP-plater og CD-er.

Ole Mørk Sandvik, grunnleggeren av Norsk musikksamling ved Universitetsbiblioteket (senere Nasjonalbiblioteket) i Oslo, reiste rundt i Europa på begynnelsen av 1920-tallet og kjøpte inn noter og musikkmanuskripter til en fremtidig musikkavdeling. I Leipzig traff han Hofrat R. Linnemann, som var leder av Siegels musikkforlag. Forlaget hadde overtatt E.W. Fritschs forlag, som trykte førsteutgaven av Griegs a-moll-konsert i 1872. Av Linnemann fikk Sandvik kjøpt originalmanuskriptet til klaverkonserten for 1000 kroner.

Manuskriptet til klaverkonsert i a-moll, eller som den egentlig heter, Concert für Pianoforte, op. 16, ligger i Nasjonalbiblioteket. Arkivet etter Grieg ble testamentert til Bergen Offentlige Bibliotek av Edvard og Nina Grieg.

Ved Grieg-jubileet i 1993 i anledning 150-årsfeiringen av Griegs fødsel ble manuskriptet utgitt i faksimileutgave, hvor alle Griegs rettelser og tilføyelser kommer tydelig frem.