NB kilder

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Utgivelsene er diplomatariske og kvalitetssikrede transkripsjoner av dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Samlingen inneholder unike og upubliserte dokumenter etter personer av nasjonal betydning for norsk kultur- og samfunnsliv, med særlig vekt på arkiv etter norske forfattere, kunstnere og forskere.

Med NB kilder ønsker Nasjonalbiblioteket å tilgjengeliggjøre sentral norsk kulturarv for forskning og dokumentasjon, og for den allment interesserte leser. I serien utgis kilder med særlig relevans for planlagte jubileer, forskningsprosjekter og andre satsninger ved Nasjonalbiblioteket.

Utgivelsene består av transkriberte dokumenter med kommentarer, samt innledning og utgivelsesprinsipper.

Serien gis ut som e-bøker på bokselskap.no.

ISSN: 1894-7662 | NB kilder (elektronisk utg.)

Redaksjon (felles med NB tema): Margrethe Bue, Bente Granrud (leder), Øivind Hanche, Ingrid Romarheim Haugen (leder), Jens Petter Kollhøj, Karen Arup Seip, Ellen Nessheim Wiger (koordinator/ansv. red.), Rebecca Boxler Ødegaard

Last ned

Nyeste utgivelser

Camilla Colletts brev

Christiane Korens dagbøker

Halfdan Kjerulfs dagbøker

Kitty L. Kiellands brev

Sigrid Undset

Andre utgivelser