NB kilder

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Samlingen inneholder unike og upubliserte dokumenter etter kvinner og menn av stor betydning for norsk kultur- og samfunnsliv, med særlig vekt på arkiv etter norske forfattere, kunstnere og forskere.

Med NB kilder ønsker Nasjonalbiblioteket å styrke formidlingen av sentral norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte leser. I tillegg til de transkriberte dokumentene inneholder hver utgave en innledning om kilden(e), bakgrunn og innhold, samt om prinsipper, gjennomgående fenomener, kommentarnivå o.l.

Serien gis ut som e-bøker på bokselskap.no.

ISSN: 1894-7662 | NB kilder (elektronisk utg.)

Redaksjon: Yngvil Beyer, Margrethe Bue, Bente Granrud, Karen Arup Seip, Mette Witting, Ellen Nessheim Wiger (serieutgiver).

Utgitt ved Jorid Nordal Baumann og Margrethe Støkken Bue

Halfdan Kjerulf: Dagbok 1856

NB kilder 5:7/2020

Read article "Halfdan Kjerulf: Dagbok 1856"

Utgitt ved Mette Refslund Witting og Marius Wulfsberg

Camilla Collett: Brev 1852–63

NB kilder 2:5/2019

Read article "Camilla Collett: Brev 1852–63"

Utgitt ved Yngvil Beyer

Christiane Koren: Reisedagbok fra turen til Danmark 1802

NB kilder 3:12/2019

Read article "Christiane Koren: Reisedagbok fra turen til Danmark 1802"

Utgitt ved Anne Melgård

Kitty L. Kielland og Dagmar Skavlan: Brevveksling 1879-1905

NB kilder 8:3/2019

Read article "Kitty L. Kielland og Dagmar Skavlan: Brevveksling 1879-1905"

Utgitt ved Anne Melgård

Kitty L. Kielland og Eilif Peterssen: Brevveksling 1874-1908

NB kilder 8:2/2019

Read article "Kitty L. Kielland og Eilif Peterssen: Brevveksling 1874-1908"

Utgitt ved Tone Modalsli

Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter

NB kilder 9/2019

Read article "Sigrid Undset: Fire skjønnlitterære fragmenter"