NB kilder

NB kilder er Nasjonalbibliotekets serie for kildeutgivelser. Serien utgir kvalitetssikrede transkripsjoner av viktige dokumenter fra Nasjonalbibliotekets privatarkivsamling.

Samlingen inneholder unike og upubliserte dokumenter etter kvinner og menn av stor betydning for norsk kultur- og samfunnsliv, med særlig vekt på arkiv etter norske forfattere, kunstnere og forskere.

Med NB kilder ønsker Nasjonalbiblioteket å styrke formidlingen av sentral norsk kulturarv til glede for forskning og dokumentasjon og for den allment interesserte leser. I tillegg til de transkriberte dokumentene inneholder hver utgave en innledning om kilden(e), bakgrunn og innhold, samt om prinsipper, gjennomgående fenomener, kommentarnivå o.l.

Serien gis ut som e-bøker på bokselskap.no.

ISSN: 1894-7662 | NB kilder (elektronisk utg.)

Nyeste utgivelser

Utgitt ved Anne Melgård

Kitty L. Kielland og Arne Garborg: Brevveksling 1885-1906

NB kilder 8:1/2018

Read article "Kitty L. Kielland og Arne Garborg: Brevveksling 1885-1906"

Utgitt ved Mette Refslund Witting og Tone Modalsli

Camilla Collett: Brev 1841-51

NB kilder 2:4/2018

Read article "Camilla Collett: Brev 1841-51"

Utgitt ved Yngvil Beyer

Christiane Koren: Dagbok 1808

Utgitt ved Yngvil Beyer

NB kilder 3:10/2017

Read article "Christiane Koren: Dagbok 1808"

Utgitt ved Yngvil Beyer

Christiane Koren: Reisedagbok fra turen til Hurdalen 1798

NB kilder 3:11/2018

Read article "Christiane Koren: Reisedagbok fra turen til Hurdalen 1798"

Utgitt ved Jorid Nordal Baumann og Margrethe Støkken Bue

Halfdan Kjerulf: Dagbok 1851

NB kilder 5:4/2017

Read article "Halfdan Kjerulf: Dagbok 1851"

Utgitt ved Mette Refslund Witting

Camilla Collett og Emilie Diriks: Forloren Skildpadde

NB kilder 4/2015

Read article "Camilla Collett og Emilie Diriks: Forloren Skildpadde"