Avsluttet utstilling

Science fiction – fra Gutenberg-galaksen til cyberspace

15. november 2018 – 6. april 2019Gratis inngang
Logog science fiction

Avansert teknologi, kunstig liv og dystopiske spådommer om klodens fremtid. Temaer som tidligere utspilte seg i science fiction-fortellinger, er i dag en del av vår hverdag. Hvilken verden lever vi i, og hvilken verden er vi i ferd med å skape?

I Nasjonalbibliotekets samlinger er fremtiden allerede nedtegnet: bøker som forteller om fortidens politiske utopier, filmer om reiser til andre planeter, skrekkinngytende dystopier og fabuleringer om roboter, androider og fremmede vesener. Gjennom fantastisk litteratur og kunst har mennesker ikke bare forholdt seg til det som allerede er, men også til det som kan komme: Hvem har vi vært, og hvem skal vi bli?

Bilder fra utstillingen

Fantastiske fremtider-arrangementer