Fantastiske fremtider del 21 av 39

Tonar frå framtida. Maja Ratkje, Synne Skouen og Erling Sandmo

13. desember 2018 kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Bjørn Fongaard sitt verk Science Fictions (1964) blei komponert for ein teknologi og instrumenter som enno ikkje fanst. Mozart sin K.617 for mekanisk orgel går inn i 1700-tallsdraumane om mekanisk musikk. Den framtidsretta musikaren John Cage gav oss ein visjon av musikk skapa av publikum sjølv, i absolutt notid, med verket 4.33. Kan ein skrive musikk for ei ukjend framtid? Korleis formidlar ein musikalske visjonar og håp for ei tid og ei verd ein ikkje kjenner?

Komponistane Synne Skouen og Maja Ratkje og historikar og musikkritikar Erling Sandmo reiser tilbake til musikkhistoria sine mange ulike framtider og ser på utvalde verk, teknologi og visjonære tonar.

Kommende arrangementer

Arrangement

Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar

Tir. 28.mai kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Litteraturformidling til barn og unge – hva er det? Seminar"

Arrangement

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar

Tir. 28.mai kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar"

Arrangement

Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker.

Ons. 29.mai kl.16:00
Gratis inngang
Read article "Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker."