Digitale dokument

Avleveringsplikten omfatter også digitale dokumenter. Dersom publikasjonen er gitt ut i digital form, for eksempel ved at den er lagt ut fritt tilgjengelig eller for salg på Internett, er den avleveringspliktig.

Nettsider

Nasjonalbiblioteket arkiverer regelmessig norske nettsider. Se informasjon på Nettarkivets sider her.

Digitale dokumenter utgitt på fysiske lagringsmedium

Her menes CD-er, DVD-er og lignende. Disse er avleveringspliktige dersom de er spredt utover en avgrenset krets.  De skal avleveres i tre eksemplarer. For å sikre langtidsbevaring av dokumentene foretrekker vi eksemplarer uten kopisperre.

E-bøker

E-bøker som er allment tilgjengelige skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Alle ulike e-bokformater er avleveringspliktige.

Det er utgiver som skal avlevere digitale dokumenter. Utgiver kan eventuelt inngå avtale med distributør om at denne tar seg av avlevering.

Foretrukne formater

Et digitalt dokument skal i utgangspunktet avleveres i samme format som det blir gjort allment tilgjengelige på, men noen formater egner seg ikke for bevaring. For å sikre langtidsbevaring av filene bør de helst være på åpne, ikke-proprietære formater og uten teknisk kopisperre. Det er viktig at filene har så høy kvalitet som mulig, og at det som avleveres er den endelige, utgitte versjonen.

For tekstdokumenter foretrekker vi PDF-formatet, men vi kan også motta EPUB og andre formater. Her finner du informasjon om musikk og video.

Kostnadene dekkes av den som avleverer