• NB! Max 15 gb filer. Dersom du har større filer, ta kontakt for å få opplastningslenke

Som hovedregel skal et dokument avleveres i den formen det er utgitt. Dvs. at trykte dokumenter avleveres i trykt form, og digitale dokumenter avleveres som digitale filer. Ved parallellpublisering i både trykt og digital form avleveres som hovedregel trykt utgave, men har den digitale utgaven eget ISBN eller ISSN avleveres begge varianter.

Etter den reviderte pliktavleveringsloven som trådte i kraft 1.1. 2016 er også det digitale grunnlagsdokumentet avleveringspliktig. Nasjonalbiblioteket tar kontakt med utgiver angående dette.

Avlevering av dokumenter som er utgitt digitalt kan skje via opplasting i skjemaet over. For avlevering av innspilt musikk, se her.

Vennligst inkluder følgende informasjon om utgivelsene du sender inn:

  • Informasjon om hvor publikasjonen blir utgitt (obligatorisk)
  • Ditt navn (obligatorisk)
  • Evt. organisasjon/bedrift du representerer

Vi ønsker å motta filer med teknisk kvalitet som tilsvarer kvaliteten som gjøres tilgjengelig for brukere, men tar gjerne i mot filer av høyere kvalitet dersom det er tilgjengelig. Vi foretrekker åpne formater uten DRM der dette er mulig, helst PDF og EPUB. Send også med tilhørende filer som grafikk og informasjonsskriv hvis dette er tilgjengelig.

NB: Du kan gjerne bruke ZIP-formatet til å pakke sammen flere filer.

Merk at det er utgitte publikasjoner som skal avleveres. Vi ber derfor at du også sender oss informasjon om hvor filen blir publisert, for eksempel en URL.

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål, så vil vi kontakte deg.