Film og levende bilder

Avleveringsplikten for film og levende bilder omfatter spillefilm, dokumentar så vel som kortfilm, musikkvideo, reklamefilm og lignende.

Videoutgivelser på fysiske medium, eksempelvis DVD, Blu-Ray og UHD, avleveres i tre eksemplarer per format.

Film og video som er gjort tilgjengelige på internett med kunstnerlige, kommersielle eller allmennopplysende formål skal avleveres i ett digitalt eksemplar.

Film som er framført og vist offentlig, eksempelvis på kino, festival etc. skal avleveres som brukseksemplar og som masterkopi – med tilhørende lyd, inklusive synstolking og lydteksting, samt undertekster, tekstplakater m.m.

Alle versjoner skal avleveres, eksempelvis kort og lang versjon, ulike mastringer for fjernsyn, nett og kino, 2D og 3D, språkversjoner og annet.

For nærmere tekniske spesifikasjoner og forklaring på brukseksemplarer og mastere, se utdypende leveranseliste for film og video.

Annet materiale tilknyttet film og videoutgivelser er også avleveringspliktig. Det kan være promoteringsmateriale som teasere og trailere, TV-spot, Electronic Press Kit, motionposter, filmplakater og brosjyrer.  For nærmere spesifikasjoner, slå ut fanene under. 

Spesifikasjon for avleveringer

Avlevering av digital film og tilknyttet materiale gjøres fortrinnsvis ved å sende oss lenker fra egen ftp-tjener eller fildelingstjenester dere selv bruker. Send e-post med informasjon om avleveringa, nedlastingslenker og eventuell påloggingsinformasjon til pliktavlevering@nb.no

Om dere ikke har tilgang til egne egnede fildelingstjenester kan vi for filer inntil 1000 GB sende dere voucher fra fildelingstjenesten Sikt Filesender. (Obs: filmapper/mappestrukturer er ikke mulig å sende i denne tjenesten)

Alternativt kan man sende materialet på en ekstern USB-harddisk i posten.

Om det behøves kvittering for pliktavlevering i forbindelse med frister hos filmfond eller andre, ber vi dere sende inn i god tid. Materialet skal lastes ned og kontrolleres visuelt og teknisk før kvittering kan utstedes. Dette kan ta tid, og det kan dukke opp feil og mangler i denne kontrollen som forsinker prosessen.

Hvem skal avlevere?

Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Avleveringen skal skje uoppfordret og vederlagsfritt – det vil si at eventuelle kostnader dekkes av utgiver. Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak hvis det er avtalt med utgiver.

Når skal utenlandske utgivelser avleveres?

Utenlandske utgivelser som har en norsk samprodusent eller er tilpasset norske forhold, eksempelvis med norsk dubbing, skal pliktavleveres.

For digital film skal det avleveres brukskopi. Filmen skal fortrinnsvis være ment for norsk visning og publisering, alternativet er å levere internasjonal versjon. Kopi av master kan avleveres i stedet for, eller i tillegg.

For videoutgivelser avleveres det tre eksemplarer per format. Produksjoner hvor eneste norske tilpasning er norske undertekster avleveres ikke.

Det er den norske samprodusenten, utgiveren eller importøren som er ansvarlig for avleveringen.

Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm

I tillegg skal alle utenlandske filmer som har fått støtte fra Norsk Filminstitutts tilskuddsordning for distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm, avleveres Nasjonalbiblioteket.

Her avleveres brukskopi i henhold til de spesifikasjoner som er avtalt: https://www.nfi.no/sok-tilskudd/lansering-og-distribusjon/distribusjon-av-utenlandsk-kvalitetsfilm.

Det er den norske distributøren som er ansvarlig for avleveringen.

Kvittering for godkjent avlevering

Nasjonalbiblioteket gir på oppmoding fra utgiver kvittering for godkjent avlevering. Dette er i tilfeller hvor utgiver trenger å få bekreftet pliktavleveringen ovenfor tredje part. Utgiver må gi beskjed om slik kvittering skal sendes til de foretak og personer som trenger dette, eksempelvis NFI Filmfondet, Kulturrådet eller andre.

Hvorfor skal det avleveres masterkopi og brukskopi?

Høykvalitets filmkopier av master skal avleveres slik at utgivelsene kan lagres under optimale bevaringsforhold i vårt digitale sikringsmagasin. Hensikten er å ta vare på alle produksjonselementene med tanke på lagring for ettertiden. Bevaringa tar høyde for ny teknologi som krever konvertering eller migrering i fremtida. Brukskopi vil da kunne brukes som referanse for masterkopi, og som en lett tilgjengelig kopi hvis utgiver foretar en ny visning i fremtiden. Om utgiverens eksemplar skulle gå tapt eller bli skadet, kan Nasjonalbiblioteket produsere ny kopi, eller låne ut kopi slik at utgiver selv kan fremstille ny master- eller brukskopi.