Video skal avleveres i to eksemplarer når den er laget i minst 50 eksemplarer.

Hvis utgivelsen er utgitt i flere forskjellige videoformat (DVD, Blu ray etc.) skal det avleveres to eksemplar av hvert format. Kopi av master avleveres frivillig.

Hvis det i forbindelse med videoutgivelsen er laget promoteringsmateriale, eksempelvis plakat eller brosjyre , så skal også disse avleveres i to eksemplar.

Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver. Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak hvis det er avtalt med utgiver.

Når skal utenlandske utgivelser avleveres?

I tilfeller hvor utenlandske utgivelser har en norsk samprodusent som er ansvarlig utgiver i Norge, skal det avleveres to brukskopier. Det er den norske samprodusenten som skal avlevere denne.

Utenlandske filmer tilpasset norske forhold skal også avleveres. Dette er for eksempel utgivelser som er dubbet til norsk, ofte barnefilmer. I slike tilfeller skal det avleveres to brukskopier. Disse avleveres av importør. Utenlandske utgivelser som kun er tilpasset norske forhold i form av norske undertekster skal ikke avleveres.

Kvittering for godkjent avlevering

Nasjonalbiblioteket gir på oppmoding fra utgiver kvittering for godkjent avlevering. Dette er i tilfeller hvor utgiver trenger å få bekreftet avlevering ovenfor tredje part. Utgiver må gi beskjed om slik kvittering skal sendes via e-post eller brev til de foretak og personer som trenger dette, eksempelvis NFI Filmfondet, Kulturrådet eller andre.