Alle som gir ut CDer/vinylplater i Norge skal sende to eksemplarer til Nasjonalbiblioteket.

Hva skal avleveres?

  • 2 eksemplarer av musikkutgivelser på CD, vinyl og andre fysiske format
  • 2 eksemplarer av plakater som for eksempel konsertplakater
  • 2 eksemplarer av småtrykk som løpesedler, flyveblader / flyers og promoskriv
  • 1 eksemplar av digitale musikkutgivelser / lydfiler distribuert over nett
  • Musikkvideo (se nederst på denne siden).

Private utgivelser skal også avleveres, så lenge utgivelsen er allment tilgjengelig, det vil si at den tilbys for salg eller på annen måte distribueres utover en lukket krets.

Utgivelser på utenlandske labler eller selskap avleveres ikke. Derfor ønsker Nasjonalbiblioteket å kjøpe inn slike utgivelser der norske artister er involvert. Kontakt oss om dette gjelder dine utgivelser.

Utgiver er i utgangspunktet ansvarlig for avlevering, men distributører kan også ta på seg dette ansvaret – dette må utgiver i så fall avtale med den enkelte distributør.

Pr. i dag avleverer disse distributørene: Bare Bra Musikk, MUDI og Musikkoperatørene. Distribueres dine utgivelser av en av disse, kan du regne med at distributøren vil avlevere dine utgivelser til oss.

Mange labler og plateselskap avleverer sine utgivelser til Nasjonalbiblioteket, men dessverre ikke alle. Kontakt oss dersom du er i tvil om din label avleverer.

Hva skjer med materialet?

Et eksemplar arkiveres i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Rana. Under optimale bevaringsforhold sikres materialet for ettertiden. Det andre eksemplaret benyttes som publikumseksemplar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette lånes ikke ut, men kan lyttes på i egne lytterom. Avleverte lydopptak gjøres også tilgjengelige for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning.

Nasjonalbibliotekets katalogsystem for musikk er under omorganisering, men du kan finne informasjon om musikkutgivelser pliktavlevert etter 2001 i Nasjonalbibliotekets katalog . Informasjon om utgivelser som er eldre enn dette kan du finne i Nordisko , men store deler av Nasjonalbibliotekets samling av musikk utgitt før 1990 finnes det dessverre ikke tilgjengelig informasjon om på nett.

Dekker Nasjonalbiblioteket utgifter i forbindelse med pliktavlevering?

Loven sier at 2 eksemplarer av alle utgivelser skal sendes vederlagsfritt til Nasjonalbiblioteket. I tilfeller hvor det dreier seg spesielt kostbare utgivelser eller utgivelser som blir framstilt i svært små opplag, kan utgiver be om å få dekket kostnader i forbindelse med eksemplarframstilling. Etter avtale kan vi i slike tilfeller dekke kostpris for 2 eksemplarer, men ikke portoutgifter.

Spesifikasjon på avlevering av musikkvideo