Avleveringsplikten omfatter også digitale dokumenter. Dersom publikasjonen er gitt ut i digital form, for eksempel ved at den er lagt ut fritt tilgjengelig eller for salg på internett, er den avleveringspliktig.

Nettsider

Nasjonalbiblioteket høster regelmessig inn norske nettsider. Se informasjon på Nettarkivets sider her.

Enkeltdokumenter publisert på internett

Vi foretrekker å laste ned slike dokumenter selv når det er praktisk mulig. Send oss en e-post med lenke til dokumentet og opplysninger om hvem som er utgiver.

Digitale dokumenter utgitt på fysiske lagringsmedium

Her menes CD-er, DVD-er, digibøker og lignende. Alle slike fysiske formater er avleveringspliktige dersom de er spredt utover en avgrenset krets og er fremstilt i mer enn 50 eksemplarer. De skal avleveres i to eksemplarer. For å sikre langtidsbevaring av dokumentene foretrekker vi eksemplarer uten kopisperre.

E-bøker

E-bøker som er allment tilgjengelige skal avleveres til Nasjonalbiblioteket. Alle ulike e-bokformater er avleveringspliktige. Vi foretrekker filer uten DRM.

Det er utgiver som skal avlevere digitale dokumenter. Utgiver kan eventuelt inngå avtale med distributør om at denne tar seg av avlevering.

Digitale dokument blir lagret på våre sikre servere. De blir registrert i bibliotekbasen Nasjonalbibliotekets katalog . Dokumenter på PDF-formatet tilgjengeliggjøres innenfor Nasjonalbibliotekets lokaler. Foreløpig har vi ikke tilgjengelig visningsløsninger for andre dokumentformater.

Foretrukne formater

Når det gjelder tekstdokumenter foretrekker vi PDF-formatet, men kan også motta EPUB og andre formater. Her finner du informasjon om musikk og video.

Slik leverer du digitale dokumenter

Dersom publikasjonen ligger fritt tilgjengelig på Internett er det ikke nødvendig å sende den til oss, da kan vi laste den ned selv. Send oss en e-post med lenke til dokumentet og opplysninger om hvem som er utgiver.

Andre dokumenter kan du laste opp til oss her. Du kan også sende oss dokumenter som er brent på CD eller lagret på minnepinne.

Vi har inngått et samarbeid med noen større utgivere der vi selv henter filer på deres servere. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.