Bibliografi: Norske bøker 1519-1850
Forskning
Nasjonalt bokår
Bokmessen i Frankfurt
Publikasjoner