Bibliografi: Norske bøker 1519-1850
 
Forskning
 
Nasjonalt bokår
 
Bokmessen i Frankfurt
 
Publikasjoner