22
mai

Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg

Bilde av tekst
Onsdag 22. mai 2019, at 09:30 – 15:00
Nasjonalbiblioteket

For 500 år sidan fekk erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf, trykt to liturgiske bøker i København og Paris. Messeboka Missale Nidrosiense og bønneboka Breviarium Nidrosiense var til bruk for kyrkjer og prestar i Noreg. Dei trykte bøkene bidrog til lik religiøs praksis. Kven var initiativtakaren Valkendorf, og kva tydde Nidaros som maktsenter for bokkulturen i Noreg? Fanst det andre bøker, og kven var lesarane på denne tida?

Program

9:30 – 9:45          Velkommen. Hege Stensrud Høsøien avdelingsdirektør for Fag og forskning ved Nasjonalbiblioteket

9:45– 10:15         Trykt og godt: Den norske bokhistoriens europeiske bakgrunn. Erling Sandmo, leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter.

10:15–10:45        Erik Valkendorf – renessansemennesket på Nidaros erkebispestol. Øystein Ekroll, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

10:45–11:15        Kaffepause

11:15 – 11:45       Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense – Norges to første trykte bøker, Nidarosprovinsens siste. Sigurd Hareide, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge.

11:45 – 12:15       En ukjent biskopshåndbok benyttet i Nidaros under Erik Valkendorf. Espen Karlsen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

12:15 – 13:15       Lunsj (på egen hånd)

13:15 – 13:45      En illustrert bønnebok bestilt av Erik Valkendorf i 1520. Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

13:45 – 14:15      Opdagelsesrejser i kirkens tjeneste – Erik Valkendorfs optegnelser om Finnmarken og Grønland. Karen Skovgaard- Petersen, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

14:15– 14:45       Antwerpen – internasjonalt lærdomssenter på 1500-tallet. Benedicte Gamborg Briså, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

14:45 – 15:00      Avslutning

23. mai blir det også arrangert bokhistorisk workshop.