Hva mener vi med "allment tilgjengelig"?
 
Publikasjonen vi tidligere ga ut på papir, finnes nå bare på nett. Hvordan avleverer vi da?
 
Hvem betaler kostnadene i forbindelse med avleveringen?
 
Hvilke regler gjelder for digitaltrykkerier og publikasjoner produsert på forespørsel?
 
Kan jeg låne dokumenter fra Nasjonalbiblioteket?
 
Det jeg gir ut har bare lokal interesse. Hvorfor vil dere ha dette?
 
Hva med interne publikasjoner?