Historier fra samlingen

Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey

Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey

"Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey"

Historier fra samlingen

Historien om politibetjent Mathilde Henriksen

Historien om politibetjent Mathilde Henriksen

"Historien om politibetjent Mathilde Henriksen"

Historier fra samlingen

Slaget på Stortorvet

Slaget på Stortorvet

"Slaget på Stortorvet"

Historier fra samlingen

Fransiskanaren på trona

Fransiskanaren på trona

"Fransiskanaren på trona"

Historier fra samlingen

Kanonisk rett og kristenretten

Kanonisk rett og kristenretten

"Kanonisk rett og kristenretten"

Historier fra samlingen

De tyske krigskartene

De tyske krigskartene

"De tyske krigskartene"

Nye verdiar og St. Olavs lov

Nye verdiar og St. Olavs lov

"Nye verdiar og St. Olavs lov"

Historier fra samlingen

Kyrkja som statsmakt

Kyrkja som statsmakt

"Kyrkja som statsmakt"

Historier fra samlingen

Rex justus

Rex justus

"Rex justus"

Historier fra samlingen

Morderen i baksetet

Morderen i baksetet

"Morderen i baksetet"

Historier fra samlingen

Det norske riket i høgmellomalderen

Det norske riket i høgmellomalderen

"Det norske riket i høgmellomalderen"

Historier fra samlingen

En mystisk pakke

En mystisk pakke

"En mystisk pakke"