(2:2) Asbjørns flukt fra nazistene

Illustrasjonsbilde til Gamle greier episode om matrosen Asbjørn Schultz. På venstre del av bilde er et svart-hvitt bilde av et skip i brann. På høyresiden av bildet et bilde av ansiktet Asbjørn tatt i 1969. Grafiske, dekorative elementer i bildet. En lysegrønn, delvis gjennomsiktig trekant på høyre siden, og en mørkere grønn, delvis gjennomsiktig trekant på høyresiden av bildet.
Asbjørn Schultz fra Vesterålen var en av få overlevende etter at det tyske fangeskipet Rigel ble bombet av britene i 1944. Foto/ Illustrasjonsfoto. Keyart: Dang Trinh, Nasjonalbiblioteket. / BT / Faksimile VG 31.mai 1969
Ved hjelp av flaks og snarrådighet har 23 år gamle Asbjørn på mirakuløst vis overlevd en massiv bombing av fangeskipet nazistene holder ham på. 

Asbjørn Schultz kjemper seg til trygghet i land, men like etter starter tyskerne en intens jakt på overlevende fanger. Asbjørn søker tilflukt på en gård, men i det han tror han er trygg, skal skjebnen utfordre ham en siste gang. 

Kilder