Illustrasjonsbilde til podkasten Dømt, skjebner fra middelalderen. Rød skrift på kremhvit bakgrunn. Illuminasjoner fra landsloven, deriblant en ridder med øks og en middelalderkvinne med sverd.

Aslak og Ole-Albert snakker om middelalderkongene Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte, om Landsloven av 1274 og om Norges plass i Europa i middelalderen.
Bonden Havr blir overfalt av en gruppe bevæpnede munker en sommerdag i 1310. Aslak og Ole-Albert diskuterer kirke og laksefiske.  
Naboene Eirik og Grjotgard krangler over hvor grensa egentlig går. Aslak og Ole-Albert snakker om jordbrukssamfunnet i middelalderen.  
Eirik redder datteren Gro fra fangenskap, lagmann Nikolas får trøbbel med bøndene i Jemtland. Aslak og Ole-Albert diskuterer barnemord som historisk forbrytelse og litterært motiv, og kongens (manglende) kontroll i Norges grenseland.  
Tjenestegutten Olav fører husfrua i døden mens han gjør noe nyttig. Aslak og Ole-Albert snakker om Bergen og diskuterer konseptet edsavleggelse.  
Groa har levd i et ulovlig kjærlighetsforhold med Simon, men vil nå få tilgivelse for sine synder. Aslak og Ole-Albert diskuterer kjærlighet og ekteskap i middelalderen.  
Aslak og Ole-Albert diskuterer middelalderen – perioden, kildene og mytene.  

Dømt – skjebner fra middelalderen er en podkast om virkelige rettssaker som fant sted i middelalderen, og om ulike aspekter av middelaldersamfunnet.  

Programledere: Aslak Sira Myhre og Ole-Albert Rønning Nordby 

Fortellerstemme: Anne Lise Lommerud 

Episodene baserer seg på dokumenter fra brevsamlingen Diplomatarium Norvegicum og publikasjonen Regesta Norvegica, i tillegg til Magnus Rindal og Jo Rune Ugulens oversettelser av Magnus Lagabøtes landslov.  

Fortellerscenene er gjenfortellinger av kildene som finnes, både domsbrevene og andre kilder fra perioden.

Podkasten er laget i forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov i 2024, og er produsert av Nasjonalbiblioteket og Monster podkast.