Lydbøker

Lydbøker som distribueres på et fysisk medium som for eksempel CD, skal avleveres i tre eksemplarer fra utgiver.

Lydbøker som distribueres som digitale filer skal avleveres i ett eksemplar fra utgiver. Se her for mer informasjon.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.