Kart

· Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i 3 eksemplarer

· Digitale kart avleveres i 1 eksemplar av utgiver

· Atlas avleveres i 3 eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker

Digitale kart kan avleveres via dette skjemaet (innlogging via Altinn).

Kart skal pliktavleveres på de formatene de blir spredt. Det betyr at du fortsatt er pliktig til å avlevere trykte kart selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.