Kart

· Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i 3 eksemplarer

· Digitale kart avleveres i 1 eksemplar av utgiver

· Atlas avleveres i 3 eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker

Digitale kart kan avleveres via dette skjemaet (innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn PDF-fil.

Kart skal pliktavleveres på de formatene de blir spredt. Det betyr at du fortsatt er pliktig til å avlevere trykte kart selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.