Trykte bøker som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i opptil syv eksemplarer.

Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver avleverer inntil fem eksemplarer og trykkeriet to. Nasjonalbiblioteket kan fastsette en annen fordeling eller legge hele avleveringsplikten på en av leverandørene. Antallet kan også reduseres hvis det ikke er behov for alle eksemplarene.

Hvis en bok er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene.

I tillegg til det trykte eksemplaret kan Nasjonalbiblioteket også be om å få avlevert trykkefilen fra utgiver. Nasjonalbiblioteket kontakter utgiver om dette.

For avlevering av e-bøker, se her.