Trykte bøker som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i opp til syv eksemplarer.

Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere fem eksemplarer og trykkeriet to. Hvis en bok er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene. Antallet som skal avleveres kan reduseres hvis et eller flere av universitetsbibliotekene ikke ønsker å motta boken.