Trykte bøker som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i opp til syv eksemplarer.

Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere fem eksemplarer og trykkeriet to. Hvis en bok er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene. Antallet som skal avleveres kan reduseres hvis et eller flere av universitetsbibliotekene ikke ønsker å motta boken.

I tillegg til trykte utgivelser omfatter også loven digitalt utgitte dokumenter, som e-bøker og e-lydbøker, og digitale grunnlagsdokumenter (trykkegrunnlag).

Det digitale grunnlaget til trykte bøker kan avleveres via dette skjemaet
(innlogging via Altinn). Foreløpig støtter skjemaet kun utgivelser hvor alt innholdet er samlet i èn pdf-fil.

Du er pliktig til å avlevere trykte bøker selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen.