Plakater skal avleveres i to eksemplarer. Dette gjelder alle type plakater, som konsertplakater, teaterplakater, filmplakater, reklameplakater og andre type plakater.

Postkort, som topografiske kort, julekort, gratulasjonskort og oppmerksomhetskort , skal avleveres i to eksemplarer.

For å unngå brettskader på plakatene, ber vi om at de fortrinnsvis sendes flatpakket, alternativt i tube eller rull. Plakatene må ikke brettes.

Vi kan ta imot digitale kopier av plakater og postkort i produksjonskvalitet hvis fysisk avlevering ikke er mulig. Filer kan leveres over nett her.

Utgiver og trykkeri er ansvarlig for å avlevere. Hvis plakatene/postkortene er trykt i utlandet eller utgiver har produsert dem selv, avleverer utgiver.

For avlevering av plakater og postkort i digital form, se her.