Lydbøker skal avleveres i to eksemplarer fra utgiver.