Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i fem eksemplarer. Digitale kart avleveres i ett eksemplar av utgiver. Atlas avleveres i syv eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker. Utgiver avleverer tre eksemplarer, og trykkeriet avleverer to. Hvis kartet er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle fem eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer.