Kart, som sjøkart, tur- og orienteringskart, geologiske kart og topografiske kart, avleveres i fem eksemplarer av utgiver. Digitale kart avleveres i ett eksemplar av utgiver. Atlas avleveres i syv eksemplarer, tilsvarende det som gjelder for bøker.