Tidsskrift

Trykte tidsskrifter som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i inntil tre eksemplarer. Både utgivere og trykkeri er pliktige til å avlevere eksemplarer til Nasjonalbiblioteket.

Dette skal avleveres:

Utgivelser som bare blir publisert digitalt, for eksempel e-tidsskrifter.

Digitale filer som brukes som grunnlag for en trykt utgivelse (trykkegrunnlag). Vi ber om at dere leverer oss den endelige versjonen, det vil si de filene som faktisk blir brukt til trykking. Filene bør være av så høy kvalitet som mulig.

Inntil tre fysiske eksemplarer av trykte periodika, som fagtidsskrifter, ukeblader, populærvitenskapelige tidsskrifter, menighetsblader, medlemsblader, tegneserier, årbøker, årsberetninger osv.

Dersom utgiver benytter utenlandsk trykkeri, eventuelt eget trykkeri, skal utgiver avlevere alle tre eksemplarer.

Digitale tidsskrift og det digitale grunnlaget til trykte tidsskrift kan avleveres via dette skjemaet (innlogging via Altinn).

Du er pliktig til å avlevere trykte eksemplarer selv om du også avleverer den digitale grunnlagsfilen.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.