Teatermateriale

Dette skal avleveres av teatermateriale:

  • Manus: 3 eksemplarer
  • Programmer: 3 eksemplarer
  • Reklamebrosjyrer, flyveblad og lignende i alle størrelser: 2 eksemplarer
  • Plakater i alle størrelser: 2 eksemplarer
  • CD-er og DVD-er med opptak fra forestillinger som er laget for salg: 2 eksemplarer

Det er teatret som har hovedansvar for avleveringsplikten. Innsending av materiale gjelder alle teater-, opera- og dansegrupper.

Teatermanus og den digitale grunnlagsfilen (trykkegrunnlaget) til teaterprogram og teaterplakater kan også avleveres digitalt via
dette skjemaet (innlogging via Altinn).

Vi gjør oppmerksom på at dersom program og plakat trykkes opp og distribueres på papir, så skal også papirversjonen avleveres.

Kostnadene dekkes av den som avleverer.